preskoči na sadržaj
NOVI RASPORED

ZAMJENE ZA POVIJEST I LATISNSKI JEZIK

RASPORED 25.10.2017.
Priloženi dokumenti:
RASPORED ZA SRIJEDU 25.10.docx

Raspored po razredima

RAZRED 3.A                  nastava ujutro            nastava popodne

 

PON

UTO

SRI

ČET

PET

0.

Fizikalna ter.

 

 

 

 

1.

Kineziterapija

Elektronika

Klinička med.

Kliničk.med.

Osnove kineziologije

2.

Klin.med./Patofiziol.

Elektronika

Engleski jezik

Hrvatski jezik

Masaža

3.

Patofiziologija

VJEŽBE

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

Vjeronauk

4.

Patofiziologija

VJEŽBE

Hrvatski jezik

Patofizio. /Psihol.   

VJEŽBE

5.

Engleski jezik

VJEŽBE

SRO/Povijest

Psihol./Psihologija

VJEŽBE

6.

Fizikalna ter.

VJEŽBE

Povijest

Psihologija

VJEŽBE

7.

Kineziterapija

TZK

 

 

VJEŽBE

8.

 

TZK

 

 

VJEŽBE

 

RAZRED 1.A                  nastava ujutro          nastava popodne

 

PON

UTO

SRI

ČET

PET

0.

Matematika

 

Računalstvo vježbe

Etika

Vjeronauk

1.

Engleski jezik

Anatom.i fiziologija

Hrvatski jezik

Računalstvo vježbe/ Etika

Geografija

2.

Matematika

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

Računalstvo

Geografija

3.

OZS/Uv.u lab.rad

Biologija

Engleski jezik

Opć. i anorg. kemija

OZS/Uv.u lab.rad

4.

OZS/Uv.u lab.rad

Fizika

Povijest

Hrvatski jezik

OZS/Uv.u lab.rad

5.

OZS/Uv.u lab.rad

Fizika

Latinski jezik

Matematika

OZS/Uv.u lab.rad

6.

Računalstvo vježbe

Biologija

Opć. i anorg.kemija

Povijest

OZS/Uv.u lab.rad

7.

 

Opć. i anorg.kemija

SRO

Latinski jezik

 

8.

 

Anatom.i fiziologija

 

TZK (2 sata)

 

 

RAZRED 1.B              nastava ujutro           nastava popodne

 

PON

UTO

SRI

ČET

PET

0.

 

SRO

Biologija

Etika

 

1.

Matematika

Biologija

Engleski jezik

Etika

SRO

2.

Engleski jezik

Hrvatski jezik

Povijest

Opća kemija

Vjeronauk

3.

Engleski jezik

Hrvtaski jezik

Latinski jezik

Računalstvo

Geografija

4.

Povijest

Biologija

Opća kemija

Matematika

Geografija

5.

Latinski jezik

Fizika

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

Građanski odgoj

6.

 

Fizika

Hrvatski jezik

Matematika

Građanski odgoj

7.

 

 

Biologija

TZK

 

8.

 

 

 

TZK

 

RAZRED 2.A              nastava ujutro           nastava popodne

 

PON

UTO

SRI

ČET

PET

0.

 

 

 

 

 

1.

Matematika

 

Anatom. /Latinski j.

Organska kemija

Hrvatski jezik

2.

Hrvatski jezik

Matematika

Fizika

Organska kemija

Hrvatski jezik

3.

Hrvatski jezik

Organska kemija

Biologija

Engleski jezik

Anatomija

4.

Vjeronauk /Etika

Povijest

Biologija

Engleski jezik

Geografija

5.

Analit. kemija vježbe

SRO

Anatomija

Mikrobiologija

Povijest

6.

Analit. kemija vježbe

Analit. kemija vježba

Fizika

Mikrobiologija

Latinski jezik

7.

Analit. kemija vježbe

Analit. kemija vježbe

Latinski j./Anatomija

TZK

 

8.

 

 

 

TZK

 

 

RAZRED 2.B              nastava ujutro           nastava popodne

 

PON

UTO

SRI

ČET

PET

0.

Latinski jezik

 

SRO

Računalstvo vježbe

Engleski jezik

1.

Kemija

Hrvatski jezik

Biologija

Račun.vjež./Engl.j.

Komunik. vještine

2.

Matematika

Hrvatski jezik

Biologija

Engleski jezik

Komunik. vještine

3.

Matematika

Matematika

Fizika

Kemija

Engleski jezik

4.

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

Fizika

Računalstvo vježbe

Povijest

5.

Hrvatski jezik

Povijest

Računalstvo vježbe

Računalstvo vježbe

Geografija

6.

Vjeronauk

Latinski jezik

Računalstvo vježbe

Računalstvo vježbe

Geografija

7.

Latinski jezik

TZK

 

Računalstvo vježbe

 

8.

 

TZK

 

 

 

 

RAZRED 4.A              nastava ujutro           nastava popodne

 

PON

UTO

SRI

ČET

PET

0.

 

 

Psihologija

 

SRO

1.

Hrvatski jezik

VJEŽBE

Psihologija

VJEŽBE

Engleski jezik

2.

Dijetetika

VJEŽBE

Dermatovenerologija

VJEŽBE

Engleski jezik

3.

Dijetetika

VJEŽBE

Kozmetologija

VJEŽBE

Hrvatski jezik

4.

Hrvatski jezik

VJEŽBE

Primjenjena kozm.

VJEŽBE

Hrvatski jezik

5.

Vjeronauk

VJEŽBE

VJEŽBE

VJEŽBE

Dermatovenerologija

6.

Politika i gospodarstvo

VJEŽBE

VJEŽBE

VJEŽBE

Kozmetologija

7.

TZK

VJEŽBE

VJEŽBE

VJEŽBE

 

8.

TZK

VJEŽBE

VJEŽBE

VJEŽBE

 

 

RAZRED 3.B              nastava ujutro          

 

PON

UTO

SRI

ČET

PET

0.

VJEŽBE

VJEŽBE

 

 

 

1.

VJEŽBE

VJEŽBE

Biokemija

Anatomija

Anatomija

2.

VJEŽBE

VJEŽBE

Biokemija

Anatomija

Anatomija

3.

VJEŽBE

VJEŽBE

Zdrav.njega opća

Bakter., viro. i paraz.

Os. fiz. i rad. terapije

4.

VJEŽBE

VJEŽBE

Zdrav.njega opća

Bakter., viro. i paraz.

Nač.  poučavanja

5.

VJEŽBE

VJEŽBE

Etika u sestrinstvu

Opća nač. zdravlja

Nač. poučavanja

6.

VJEŽBE

VJEŽBE

Etika u sestrinstvu

Opća nač. zdravlja

HZJ

7.

VJEŽBE

VJEŽBE

Zdr. nj. zdra. djeteta

Psihologija

SRO

8.

VJEŽBE

VJEŽBE

 

Psihologija

 

 

RAZRED 4.B              nastava ujutro           nastava popodne

 

PON

UTO

SRI

ČET

PET

0.

 

 

 

VJEŽBE

VJEŽBE

1.

Farmakologija (svaki 2.tjedan)

 

Biofizika svaki drugi tjedan

VJEŽBE

VJEŽBE

2.

Zdr. njega specijalna

SZZ i pravni a. skrbi

 

 

Zdr. nj. kirur. – opća

VJEŽBE

VJEŽBE

3.

Zdr. njega specijalna

SZZ  i pravni a. skrbi

Zdr. nj. kirur. – opća

VJEŽBE

VJEŽBE

4.

Med.sestra u PZZ

Sociol./Hit.med. pos.

Farmakologija

VJEŽBE

VJEŽBE

5.

Nač. administracije

Sociol./Hit.med. pos.

Zdr. nj.bolesnog djet., svaki drugi tjedan

Radiologija

VJEŽBE

VJEŽBE

6.

Higijena/Ment.zdrav.

Zdr. nj.bol. djet. svaki drugi tjedan

Patologija

VJEŽBE

VJEŽBE

7.

Higijena/Ment.zdrav.

 

Patologija

VJEŽBE

VJEŽBE

8.

Higijena (svaki 2.tj.)

 

Higijena/Biofizika svaki 2.tj.

VJEŽBE

VJEŽBE

9.

Farmakologija (svaki 2.tj.)

 

Higijena

 

 

10.

 

 

Higijena (svaki 2.tj.)

 

 

 

 

 

 

 

RAZRED 5.B              nastava ujutro          

 

PON

UTO

SRI

ČET

PET

0.

 

VJEŽBE

VJEŽBE

VJEŽBE

VJEŽBE

1.

Dijetetika

VJEŽBE

VJEŽBE

VJEŽBE

VJEŽBE

2.

Dijetetika

VJEŽBE

VJEŽBE

VJEŽBE

VJEŽBE

3.

Zdr. nj. kirur. – specij.

VJEŽBE

VJEŽBE

VJEŽBE

VJEŽBE

4.

Zdr. nj. starih

VJEŽBE

VJEŽBE

VJEŽBE

VJEŽBE

5.

Metodika zdr. odg.

VJEŽBE

VJEŽBE

VJEŽBE

VJEŽBE

6.

Zdr.nj. u kući/zdr. nj. psihijatrij. bolesnika

VJEŽBE

VJEŽBE

VJEŽBE

VJEŽBE

7.

Zdr.nj. u kući/zdr. nj. psihijatrij. bolesnika

VJEŽBE

VJEŽBE

VJEŽBE

VJEŽBE

8.

Zdr. njega majke

VJEŽBE

VJEŽBE

VJEŽBE

VJEŽBE

9.

SRO

VJEŽBE

VJEŽBE

VJEŽBE

VJEŽBE

 

 

Raspored za cijelu školu
Priloženi dokumenti:
Raspored .xlsx

UČENIČKI SERVIS

Radno vrijeme:

 09.00 - 12.00

 

Telefon:

 099 2200 550

E mail:

ucenicki.servis@dumed.hr


UČENIČKI SERVIS


Oglasna ploča


Korisni linkovi
Carnet
 • e-Dnevnik
 • e-Lektire
 • Libar

Državna matura

UPISI

Činimo dobro

MZOS
 • MZOS

Dnevni tisak

preskoči na navigaciju