2021-08-19 10:32:04

Financiranje nabave udžbenika učenicima srednjih škola

Financiranje nabave udžbenika učenicima srednjih škola koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade za šk. god. 2021./2022.

Dokument se nalazi u privitku. 


Medicinska škola Dubrovnik