preskoči na sadržaj
 

                                            VREMENIK IZRADE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA

 

 

 

VREMENIK IZRADE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA

šk. god. 2020./2021.

 

                                                                                                                                              

- objava  Vremenika izradbe i obrane završnog rada do 05. listopada  2020.

- upoznati učenike 4.a i 5.b razreda sa sadržajem, uvjetima, načinom i postupkom izradbe i obrane završnog rada do 18. listopada 2020.

- Povjerenstvo za izradbu i obranu završnog rada s ravnateljem Škole donose temu za završni rad do 19. listopada 2020.

- učenici biraju teme do 31. listopada 2020.

- učenik prijavljuje obranu završnog rada putem prijavnice i to:

  •  do 1. travnja  2021. za ljetni rok, 4.a i 5.b
  • od 08. do 12.  srpnja 2021.  za jesenski rok

- učenik je dužan pisani dio izradbe završnog rada, koju je prihvatio

mentor, predati u tajništvo  Škole /urudžbeni zapisnik/  i to:

  • za ljetni rok : od 18.  do 21. svibnja 2021.
  • za jesenski rok: od 5. srpnja do 9. srpnja 2021. /istovremeno s  prijavom/

 

- rokovi za obranu završnog rada:

  • u ljetnom roku: 1. i 2.  lipnja 2021.
  • u jesenskom roku: do 22. kolovoza 2021.

 

- ukoliko učenik nije pristupio na prijavljenu obranu rada, a nije ju odjavio u roku od 3 dana prije termina obrane, smatra se da je iskoristio rok za obranu.

- svečana podjela svjedodžbi planira se tijekom lipnja 2021. godine

 

 

 

 

 

 

 

 

UČENIČKI SERVIS

Radno vrijeme:

 09.00 - 12.00

 

Telefon:

 099 2200 550

E mail:

ucenicki.servis@dumed.hr


Udžbenici 2020./2021.

UČENIČKI SERVIS


Oglasna ploča


UDŽBENICI 2019./2020.

POPIS UDŽBENIKA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. 

 

*Napomena: udžbenik iz vjeronauka za prve razrede je promijenjen. Novi udžbenik je: Dođi i vidi 1: udžbenik katoličkog vjeronauka za prvi  razred srednjih škola, M.Peršić, M. Vučica, D. Vuletić, Školska knjiga

preskoči na navigaciju