preskoči na sadržaj
Vremenik izrade završnog rada

VREMENIK IZRADE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA

                šk. god. 2019./2020.

                                                                                                                                              

- izrada Vremenika izradbe i obrane završnog rada do 7. listopada 2019.

- objava vremenika izradbe i obrane završnog rada do 12. listopada 2019.

   rok za utvrđivanje i izbor tema za izradbu završnog rada

 - upoznati učenike IV. I V. razreda sa sadržajem, uvjetima, načinom i postupkom izradbe i obrane završnog rada do 18. listopada 2019.

 - ravnatelj donosi teme za završni rad u suradnji s nastavnicima struke do 31. listopada 2019.

 - učenici biraju teme do 15. studenoga 2019.

- ravnatelj imenuje Povjerenstvo do 30. studenoga 2019.

- praktični dio završnog rada tijekom ožujka 2020.

- učenik prijavljuje obranu završnog rada putem prijavnice i to:

        - do 01. travnja 2020. za ljetni rok, 4.a i 5.b

        -od 8. do 10.  srpnja 2020.  za jesenski rok

- učenik je dužan pisani dio izradbe završnog rada, koju je prihvatio mentor, predati u tajništvo  Škole /urudžbeni zapisnik/  i to:

    - za ljetni  rok: od 20.svibnja do 22. svibnja 2020.

     - za jesenski rok: od 5. srpnja do 10. srpnja 2020.

- rokovi za obranu završnog rada:

 - u ljetnom roku: 1. i 2.  lipnja 2020.

 - u jesenskom roku: do 22. kolovoza 2020.

 

- ukoliko učenik nije pristupio na prijavljenu obranu rada, a nije ju odjavio u roku od 3 dana prije termina obrane, smatra se da je iskoristio rok za obranu.

- svečana podjela svjedodžbi planira se u vremenu 10. lipnja 2020. 

 

 

Ravnateljica: mr.sc. Marina Rudenjak Lukenda

 

Upute za izradu završnog rada
UČENIČKI SERVIS

Radno vrijeme:

 09.00 - 12.00

 

Telefon:

 099 2200 550

E mail:

ucenicki.servis@dumed.hr


Udžbenici 2020./2021.

UČENIČKI SERVIS


Oglasna ploča


UDŽBENICI 2019./2020.

POPIS UDŽBENIKA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. 

 

*Napomena: udžbenik iz vjeronauka za prve razrede je promijenjen. Novi udžbenik je: Dođi i vidi 1: udžbenik katoličkog vjeronauka za prvi  razred srednjih škola, M.Peršić, M. Vučica, D. Vuletić, Školska knjiga

preskoči na navigaciju